Hakkımızda

Avusturya'dan güncel ve kaliteli haberler
24/7

Yapmakta olduğumuz internet gazeteciliğinde, tanımaya ve tanıtmaya, bilgi edinmeye ve bilgilendirmeye ağırlık veriyoruz. Güncel ve seri haberler, görüşmeler, röportajlar, tanıtım yazıları, duyurular... Haberlerimizin gerçek bilgi, belge ve tanıklara dayanması temel bir prensibimizdir. Şaşmaz amacımız, kelimenin gerçek anlamında “doğru haber” vermektir. Yorum ve analizlerde tez varsa, anti-tezi de olacaktır. Böylece farklı fikirler, karşılaşma olanağı bulacaktır.

 

İnternet gazeteciliğinde esas aldığımız diğer ana prensiplerimiz şunlardır:

  • ​Çalışmamız, uluslararası demokrasi ve hoşgörü kültürünün bir parçasıdır.

  • Her kim ya da kesim adına yapılırsa yapılsın yalan, yanlış, güdümlü haberlere kapalıdır.

  • İşimizi objektif (nesnel) bir anlayışla yaparken, tarafımız hakkı yenilenin, hukuku çiğnenenin, özgürlüğü kısıtlananın yanıdır.

  • İnternet gazetemiz; farklı dünya görüşü, politik çizgi, düşünce, etnik köken, inanç, cinsiyet ve kültürden gelen insanların düzeyli, yetkin çalışmalarına açıktır.

  • Ama, her ülke ve toplumda rastlanan klişelerie ve önyargılara kapalıdır.

  • Bizim gazetemizin sütunlarında hiçkimse, hiçbir kimliğini gizlemek zorunda değildir.

  • Aynı şekilde hiçkimse inancı, etnik kökeni, cinsel aidiyeti, yerli ya da göçmen oluşundan dolayı ayrımcı veya ırkçı bir muamele göremez.

Bu çerçevede ortak payda ve faydada buluştuğumuz sürece, kendi alanında yetkin ve üretken her kurumla ortak çalışmalar yapmaya da özen gösteriyoruz. Fotoğraf, video, grafik destekli reklamlar, duyurular, tanıtımlar...

 

Birlikte yapacağımız çalışmayla çok daha fazla insana ve kuruma ulaşarak; ürününüz, hizmetiniz, kaliteniz çok daha fazla görünür, tanınır ve tercih edilir olsun!

 

Birlikte çalışma dileği ve saygılarımızla!